top of page

הסכמי שירות

אופק חדש מציעה מגוון נרחב ומותאם של הסכמי שרות אשר מותאם לצרכיי הלקוח תוך מתן מענה לצרכים משתנים ומסגרות שרות גמישות על פי הצורך.

במסגרת השרות אופק חדש תמנה טכנאי קבוע מטעמה למתן שרות ללקוח, כמו כן עומד לרשות הלקוח מערך השרות המלא של החברה בכללו: שרותי helpdesk זמינים ומהירים לפתרון תקלות ותחזוקה מרחוק, שרותי מומחה באמצעות מומחי החברה בתחומי רשתות, אבטחה, גיבויים ותקשורת, בנוסף אופק חדש מעמידה לרשותכם שרותי יעוץ וסיוע בקשר מול ספקים חיצוניים , על מנת להגיע ליחס עלות תועלת מקסימלי בשירותים שאתם רוכשיםמתכונת השרות- שרות כולל לתחזוקת המערכות, השרתים המחשבים ציוד תקשורת וציוד היקפי הקיימים בארגון

 

במסגרת השרות – תבוצע חפיפה מול ספק השרות הנוכחי, לאחר מכן יבוצע מיפוי מלא שת המערכות הכולל חומרה, תקשורת ותוכנה

סוגי ההסכמים הנפוצים הינם:

 • מיקור חוץ מלא או חלקי בחלופות שונות

 • ריטיינר – הסכם שרות גלובלי כולל כל השירותים

 • בנק שעות – חבילת שעות קבועה לניצול ע"י הלקוח

 • שרות לפי קריאה

 • שרותי מוקד שרות ותמיכה מרחוק

שרות אופק חדש כולל:

 • ניהול ותחזוקה של המערכות, שרתים, תקשורת, מערכות הפעלה, גיבויים, שחזורים , עמדות עבודה, התקנות, טיפול בתקלות, הדרכות ויעוץ שוטף, תמיכה למשתמשים

 • השרות יינתן ע"י עובדי אופק חדש בעלי התמחות וידע מקצועי במערכות המצוינות.

 • אופק חדש תמנה טכנאי אחראי עבור הלקוח , כל פעולות השרות בתחום המחשב יבוצעו דרכו.

 • במסגרת השרות טכנאי אופק חדש יבקר באתר במועדים שיתואמו עם הלקוח לצורך תחזוקה מונעת וטיפול שוטף

 • שירות זה כולל תמיכה טלפונית ובאמצעות תקשורת מרחוק.

 • אופק חדש תפעיל מנגנוני בקרה ודיווח על אירועים במערכת המחשוב של הלקוח בכלל זה: דיווח על גיבויים, דיווח על אנטי וירוס, דיווח על אירועי חומרה בשרתים , דיווח על הפסקות חשמל ,

 • אחת לחודש אופק חדש תעביר ללקוח דוחות שרות מרכזיים , לגבי הפעילות בחודש הקודם תוך פרוט מועדים ומהות הפעילות שבוצעה.

 

זמני תגובה –
תמיכה מרחוק בקריאת שרות חדשה – עד 1 שעה
תקלה משביתה מערכת מרכזית (שרתים , תקשורת) עד 4 שעות,
תקלה רגילה עד 24 שעות

bottom of page