top of page

מערכת ניטור ובקרה        Noc  

Noc24 הינה מערכת ניטור רב תכליתית שמאפשרת ניטור של מגוון מערכות מחשוב מרכזיות בארגון כמו שרתים, גיבויים, תקשורת, אבטחת מידע (ניתן להוסיף רכיבים נוספים לתוך הניטור על פי צרכי הלקוח). 

באמצעות ניטור רציף של מערכת המחשוב בארגון ניתן לקבל התראות בזמן אמת על עומסים, תקלות צפויות עוד לפני שהלקוח יודע על אירוע, לקבל צפי לעומס חריג, דיווח על חוסר מקום בדיסק או לתקלת חומרה שעדין לא משביתה ועוד. 

ניטור המנוהל ע”י מערכת מתקדמת, מייעל משמעותית את אופן ההתמודדות עם תקלות שאירעו ומאפר למנוע באופן מירבי את התקלות או לטפל בהם במקרה של תקלה ולאפשר רציפות תפקודית של הארגון. 

מערכת הניטור והדיווחים מופעלים 7*24 ונשלטים ע"י צוות ה NOC מקצועי שערוך לטפל בתקלות שרתים ומערכות מחשוב שונות ולתת מענה מהיר. 

  • חיסכון בעלויות - מניעת השבתות

  • רציפות תפקודית - טיפול ומענה מקדים לתקלות

  • יעילות - קבלת התראות שוטפות בדוא"ל

  • זמינות מערכת מחשוב  - ניטור רציף של מערך המחשוב על כל חלקיו ללא צורך להמתין לאיש IT

בכדי למנוע תקלות ולחזות תקלות בזמן המאפשר ניהול ומניעה, הוקמו שירותי מערכת הניטור וסטטיסטיקה מתקדמים אשר דואגים באופן יזום ושוטף במתכונת 24/7 לדגום את השרתים בזמן אמת.

המערכת מבצעת דגימה שוטפת של השרתים  ובעת הצורך מדווחת לנו וללקוח באמצעות שליחת מייל ו-sms ובאופן מידי ומעדכנים על:

  • נפילת/קריסות שרתים

  • בעיה כלשהי בשרת/ בקווי האינטרנט/ ברכיבי התקשורת השונים.

  • התראה על ניצולת משאבי מערכת חריגה .

bottom of page