VMware , Hyper-v וירטואליזציה

Windows-Server-Hyper-V

מכונה וירטואלית, או באנגלית Virtual Machine – VM

וירטואליזציה היא בעצם הפעלת תוכנה אשר אינה תלויה בתשתיות במחשב ובאמצעות דימוי של תשתיות אמיתיות היא רצה ופועלת כראוי ככל שרת פיזי.

רשת מקומית וירטואלית עוצבה כדי לתת מענה לקושי הרב בניהול רשתות מחשבים בגודל בינוני. מה שהופך רשת כזו לקשה לתפעול הוא הצורך בשרת מידע מקומי ובבקרה על פעולתם של משתמשים רבים יחסית ששגיאה שלהם עלולה לסכן את כלל מחשבי הרשת בארגון.

שימוש ברשתות וירטואליות מאפשר לנו ריכוזיות ואפשרות להשמת מנהל רשת אחד עבור רשתות רבות בארגון על ידי כך ששרתים מקומיים וירטואליים רבים נמצאים בשרת אחד גדול הנמצא בחוות שרתים. למעשה אין שרת מקומי במשרד והרשת המשרדית פרושה באופן המאפשר פרטיות ואבטחת מידע דרך רשת האינטרנט.

יתרון נוסף של רשתות וירטואליות הוא אי תלות במיקום גאוגרפי. עובד הנמצא עם המחשב הנייד שלו בחו"ל עדיין יכול להתחבר, כל בוקר אל הרשת המקומית של המשרד.

מכונה וירטואלית במחשב האישי תאפשר לנו להריץ כמה מערכות הפעלה שונות על מחשב אחד, ואף בו זמנית. כך לדוגמה ניתן להריץ מערכת הפעלה לינוקס על מערכת הפעלה חלונות ולהפך.

לעומת זאת ללא מכונה וירטואלית שכזו נאלץ להתקין מספר מערכות הפעלה על המחשב הגשמי ואתחול המחשב בכל פעם שרוצים לשנות סביבת עבודה מסורבל מאוד. מה גם שנצטרך לדאוג להחלפה של חלק מהחומרות והתוכנות על מנת שכל היישומים יתאמו לאותה מערכת הפעלה עד שלפעמים נאלץ לוותר על הרעיון ופשוט לקנות מחשב נוסף. מה שמייקר לנו את כל העניין.

שימוש נפוץ נוסף במכונה וירטואלית היא לבחון תוכנה חדשה ( בעסקים שהם בית תוכנה) אשר אנו רוצים להפיץ בסביבה נקייה ולדמות תנאים שעלולים להתרחש במחשבי הלקוחות. המשתמש יכול לבדוק את התוכנה גם אם יש חשש לסיכון של באגים או קוד זדוני שעלול לפגוע מאחר והמכונה הווירטואלית רצה בסביבה "מנותקת" ממערכת ההפעלה הראשית.

מכונה וירטואלית הרצה בשרתים ובמחשבים מרכזיים מאפשרת להריץ תחתיה אלפי עותקים של מערכות הפעלה אחרות. כל מערכות ההפעלה מתנהגות כאילו בוצעו במחשב אמיתי. מערכת זו חוסכת קנייה ותחזוקה של מחשבים רבים. ניתן בעצם במחשב אחד לפתוח מסופים רבים שמתפקדים במחשבים בעלי מערכות הפעלה שונות ולהפעיל תכוניות שירות בסביבות שונות בו זמנית.

יתרון נוסף במכונה כזו הרצה בשרת היא רציפות עבודת השרת במידה ונדרשים תיקונים או החלפות של חומרה. בזמן ששרת וירטואלי עובד על מחשב שיש לתחזק את החומרה שלו, ניתן לתת לשרת הווירטואלי פקודה לעבור אל מחשב אחר. המעבר כמובן נעשה ללא הפסקת שירותו.

טכנולוגית הווירטואליזציה של מייקרוסופט הנקראת Hyper-V המתקיימת בסביבת עבודה של Windows Server 2012 הינה טכנולוגיה המאופיינת בביצועים גבוהים עם מגוון תשתיות IT, יכולות מיגרציה גבוהות, גמישות, אבטחה ובידוד. ובעצם על ידי כך היא מספקת מענה לכל תרחיש.

gיצירת קשר
captcha
פתיחת קריאה
a 04-9585354